Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII (21/10/2020, 19:46)

 

Sáng ngày 20/10/2020, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị trực tuyến từ điểm cầu của tỉnh với điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố để thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự Hội nghị tại điểm cầu của huyện Ea H’Leo có các đồng chí: Bun Thó Lào – TUV, Bí thư Huyện ủy Ea H’Leo, Y Thắng Êban - Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BVT Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện.

Ảnh: Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu huyện Ea H’Leo

Theo đó, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra từ ngày 13 đến 15/10/2020 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã triệu tập 349 đại biểu chính thức đại diện cho 80.834 đảng viên trong toàn Đảng bộ; ngoài ra còn có 150 đại biểu khách mời. Đại hội vinh dự được đón đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thay mặt Bộ Chính trị đến dự, theo dõi và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đại hội đã thực hiện đầy đủ 4 nội dung của Chỉ thị 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “Về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” gồm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 53 đồng chí với tỷ lệ phiếu đạt cao; bầu 20 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành bầu 15 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Phạm Minh Tấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ khoá XVI; Y Biêr Niê - Phó Bí thư Tỉnh uỷ khoá XVI, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Phạm Ngọc Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 -  2025.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị các đại biểu kịp thời thông tin sâu rộng về thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVII, nhằm cổ vũ, động viên, củng cố sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn tỉnh, là cơ sở vững chắc, tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới, gắn với tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm về những sự kiện trọng đại. Trong đó, tập trung tuyên truyền các quan điểm, chủ trương lớn được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra; kết quả nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; phản ánh kịp thời dư luận xã hội, kỳ vọng của các tầng lớp nhân dân về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Đồng thời, đề nghị các cấp ủy Đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức chặt chẽ việc quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đưa Nghị quyết vào cuộc sống./.

Nguồn: Thương Tín – Phòng VHTT.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện