Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản Trung ương (24/03/2021, 16:26)

 

Sáng ngày 24/3/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị trực tuyến với điểm cầu 15 huyện, thị xã, thành phố nhằm quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Ban chấp hành Trung ương và Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Dự Hội nghị tại điểm cầu của huyện Ea H’Leo có các đồng chí Bun Thó Lào – TUV, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Ngọc Hoàng - Phó Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND huyện; các đồng chỉ Ủy viên BVT Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện.

Trong thời gian 01 ngày làm việc, các Đại biểu đã nghe đồng chí Trịnh Dũng – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt chuyên đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”; đồng chí Lê Đình Hoan - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt chuyên đề: “Xây dựng hệ thống chính trị; phát huy dân chủ sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc”; đồng chí Nguyễn Tuấn Hà – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt chuyên đề: Phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững”; đồng chí Phan Thanh Tâm – Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quán triệt chuyên đề: “Đảm bảo vững chắc quốc phòng – an ninh; mở rộng và phát triển quan hệ đối ngoại”.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, những thông tin được truyền đạt tại Hội nghị sẽ giúp cán bộ, đảng viên nhận thức và nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Đảng, Nhà nước đã xác định. Từ đó, chủ động triển khai thực hiện theo tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị.

Về nhiệm vụ cụ thể, đồng chí Phạm Minh Tấn yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập, quán triệt thực hiện nội dung các chuyên đề nêu trên. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và Nhân dân thống nhất trong nhận thức, đồng thuận trong hành động. Trong đó, cần bám sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị để xác định rõ nội dung trọng tâm, trọng điểm, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp./.

Nguồn: Phương Bình – Văn phòng HĐND&UBND huyện.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Phạm Văn Khôi - PCT UBND huyện