Hội nghị tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 (09/06/2020, 16:13)

Sáng ngày 09/6/2020, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Về dự Hội nghị có: Ông Hoàng Mạnh Hùng- Phó Giám đốc Sở Nội vụ; ông Nguyễn Ngọc Hoàng - Phó Bí thư Huyện ủy; ông Lê Thăng Long - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC huyện; ông Bùi Vũ Nhuận – Phó Chủ tịch HĐND huyện; ông Đoàn Tử Minh – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị.

Giai đoạn 2011- 2020, công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả nổi bật. UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành; thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra CCHC. Công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị được quan tâm, cải thiện; ý kiến đánh giá hài lòng của người dân, tổ chức tăng lên. Công tác cải cách thể chế của huyện đạt được những kết quả nhất định trong những năm gần đây và được Sở Tư pháp đánh giá cao.

Đến nay, huyện Ea H’Leo đã có Bộ phận một cửa hiện đại; số hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng tăng qua hàng năm; huyện đã cung cấp 42 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 22 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Việc tinh giản biên chế, tinh gọn đầu mối, đơn giản hóa thủ tục hành chính được thực hiện quyết liệt. Việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức được thực hiện thường xuyên. Đặc biệt, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện đi vào hoạt động đã góp phần tăng tính công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, cá nhân.

Tuy nhiên, công tác chỉ đạo, điều hành tại một số đơn vị chưa thực sự quyết liệt, kết quả CCHC của các đơn vị này qua các năm chưa có sự chuyển biến tích cực; số lượng hồ sơ TTHC phát sinh theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và bưu chính công ích chưa bảo đảm tỷ lệ theo yêu cầu.

Ảnh: Ông Lê Thăng Long- Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc Hội nghị

Chương trình tổng thể CCHC huyện Ea H’Leo giai đoạn 2021 - 2030 sẽ tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu là: Cải cách thể chế, cải cách TTHC, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính. Trong đó, tập trung đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở; đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tăng cường công tác kiểm soát TTHC, cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức lại các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý biên chế gắn với thực hiện tinh giản biên chế; thực hiện chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo chuẩn ngạch; nâng cao kỹ năng làm việc trực tuyến cho đội ngũ cán bộ; nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức làm thước đo đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức, cá nhân; ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành hoạt động của các cơ quan, đơn vị và xử lý hồ sơ, TTHC…

Chủ tịch UBND huyện trao bằng khen cho các tập thể

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Thăng Long – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc đánh giá, nhìn nhận những tồn tại để có giải pháp khắc phục kịp thời. Trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả kế hoạch CCHC Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; tăng cường tuyên truyền những điển hình tiên tiến và phê bình các cơ quan, đơn vị để xảy ra tồn tại, hạn chế; nâng cao trách nhiệm tham mưu  xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hệ thống hóa văn bản bảo đảm sự đơn giản, minh bạch; tăng cường kiểm soát TTHC, đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích, giảm thời gian thực hiện TTHC; sắp xếp, kiện toàn bộ máy, đào tạo, nâng cao kỹ năng, trình độ cho cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân trong điều kiện mới với đòi hỏi ngày càng cao cả về năng lực, trình độ, thái độ phục vụ, góp phần cùng với tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh quốc phòng.

Phó Bí thư Huyện ủy trao bằng khen cho các cá nhân

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện tặng bằng khen cho 11 tập thể, 07 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình tổng thể CCHC nhà nước huyện Ea H’Leo giai đoạn 2011 - 2020./.

Nguồn: Phương Bình-VP HĐND&UBND huyện.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện