Hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động. (16/06/2020, 13:57)

 

Ngày 12/6/2020, Liên đoàn Lao động huyện Ea H’Leo tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) giai đoạn 2020 – 2025 và Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 6b/NQ-BCH, ngày 29/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Khóa X) "Về công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"; Chỉ thị số 03/CT-TLĐ, ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà'' trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2010 – 2020.

Về dự Hội nghị có đồng chí Y Jone KTull - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, đại diện Lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí đại diện cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và trên Đại biểu đại diện các công đoàn cơ sở trực thuộc.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị.

Trong 05 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh, các phong trào thi đua của Công đoàn được tổ chức, phát động thường xuyên, liên tục và diễn ra sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, bám sát nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của địa phương.. Trong quá trình tổ chức thực hiện các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương cán bộ, đoàn viên tích cực gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều đơn vị đã chủ động tổ chức tốt các hoạt động thiết thực, phát huy tốt sức mạnh tập thể, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Việc xây dựng những điển hình tập thể và cá nhân tiên tiến xuất sắc để nêu gương và nhân rộng được các cấp Công đoàn đặc biệt chú trọng.

Ảnh: Đ/c Y Jone KTull - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động huyện đã tặng giấy khen cho 05 tập thể, 15 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong việc thực hiện các phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn giai đoạn 2015-2020; giấy khen cho 04 tập thể và 09 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong việc thực hiện các phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" giai đoạn 2010 - 2020./.

Nguồn: Phi Đen – Nhà Văn hóa.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện