Hội nghị gặp mặt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020 (05/02/2021, 08:31)

 

Sáng ngày 04 tháng 02 năm 2021, UBND huyện tổ chức Hội nghị gặp mặt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020 tại Hội trường UBND huyện Ea H’leo.

Về dự Hội nghị có ông Phạm Văn Khôi – Phó Chủ tịch UBND huyện, chủ trì Hội nghị và các đồng chí lãnh đạo đại diện HĐND huyện, UBMTTQ VN huyện, các ban xây dựng Đảng, Phòng Dân tộc huyện cùng 100 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Hội nghị được tổ chức trong thời điểm toàn huyện đang triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, nên chủ trì Hội nghị đã triển khai thực hiện tốt các biện pháp như sát khuẩn, mang khẩu trang và giữ khoảng cách đối với tất cả đại biểu về tham dự Hội nghị.

Ảnh: Ông Phạm Văn Khôi – Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Phạm Văn Khôi – Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ trì Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả về tình hình kinh tế, xã hội của địa phương năm 2020; Đại diện Phòng dân tộc huyện báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021, kết quả thực hiện công tác phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020.

Năm 2020, cả nước nói chung, huyện Ea H’Leo nói riêng đã trãi qua nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nổ lực không ngừng nghỉ tập thể lãnh đạo và nhân dân toàn huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Những kết quả đạt được trong lĩnh vực kinh tế, xã hội của huyện nhà có sự đóng góp rất lớn của đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND huyện, phòng Dân tộc huyện đã phối hợp cùng UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện hiệu quả, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, công tác tranh thủ người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương được chú trọng và cải thiện rõ nét. Vai trò của người có uy tín được phát huy hiệu quả. Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã làm tốt công tác nêu gương, đi dầu trong mọi phong trào trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội; là cầu nối đưa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với quần chúng nhân dân. Vận động người dân phát huy những giá trị truyền thống văn hoá tốt đẹp, xoá dần các hũ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn hoá ở khu dân cư, áp dụng các biện pháp khoa học trong phát triển sản xuất, góp phần phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Ảnh: Các Đại biểu tham luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, với tinh thần cởi mở, các đại biểu đã chia sẽ những cách làm hay trong công tác hoà giải, vận động người dân thực hiện các các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật cửa Nhà nước, xoá bỏ các hũ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, tảo hôn, kết hợp hài hoà giữa truyền thống và pháp luật, giữa truyền thống và hiện đại…Đồng thời mạnh dạng nêu lên những khó khăn và đề xuất những giải pháp trong việc nâng cao trình độ dân trí cho người dân; nêu cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức chính trị trong quản lý và cung cấp các cây giống, con giống, nguồn phân bón đảm bảo chất lượng; đưa các kiến thức khoa học kỹ thuật đến với nhân dân trong tăng gia sản xuất, thoát nghèo bền vững…

Tiếp thu các ý kiến tham luận, Chủ trì Hội nghị sẽ có những tham mưu cho UBND huyện triển khai, thực hiện tốt hơn công tác dân tộc và công tác hỗ trợ đối với người uy tin trong đồng bào dân tộc thiếu số trên địa bàn huyện. Đồng thời ghi nhận những đóng góp của đội ngũ người có uy tín; kêu gọi người có uy tín tại địa phương tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; tuyên truyền vận động người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh covid – 19; củng cố vững chắc niềm tin của đồng bào các dân tộc huyện Ea H’Leo đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; nêu cao nhận thức và trách nhiệm của người dân trong tiến trình nâng cao trình độ dân trí, phát triển kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn huyện.

Ảnh: Đại diện lãnh đạo huyện trao giấy khen của Ban Dân tộc tỉnh Đăk Lăk cho các cá nhân tiểu biểu

Đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQ VN huyện và các ban xây dựng Đảng đã trao giấy khen của Ban Dân tộc tỉnh Đăk Lăk cho 11 cá nhân tiểu biểu và trao các xuất quà cho người có uy tín nhân dịp Tết Nguyên đán Tân sứu 2021./.

Nguồn: Phương Dung – Nhà Văn hóa huyện.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Phạm Văn Khôi - PCT UBND huyện