Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện Ea H’leo (mở rộng) (14/05/2020, 13:55)

Sáng ngày 13/5/2020, Huyện ủy Ea H’Leo tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Huyện Ea H’Leo (mở rộng). Về dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Viên – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, chủ trì Hội nghị; các đồng chí là Huyện ủy viên (khóa X); đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy; đại diện lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam và các Đoàn thể huyện; các đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; các đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy; đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Các Đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị đã tiến hành rút kinh nghiệm công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức Đại hội điểm Đảng bộ thị trấn Ea Drăng, nhiệm kỳ 2020-2025; cho ý kiến dự thảo Báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI; dự thảo Chương trình hành động thực   hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025; sơ kết 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong 04 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Ea H’leo đã ban hành các kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện triển khai thực hiện. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng cơ quan, đơn vị đã có kết quả đáng khích lệ.

Đồng chí Nguyễn Đình Viên – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Ban Thường vụ Huyện ủy đã lựa chọn những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, nhiều đơn vị đã thẳng thắn chỉ rõ những bức xúc nổi cộm ở địa phương, đơn vị để tập trung lãnh, chỉ đạo giải quyết. Từ năm 2017 đến nay, Đảng ủy thị trấn Ea Drăng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo vấn đề môi trường, di dời chợ trung tâm thị trấn Ea Drăng. Đảng ủy xã Ea H’Leo tập trung làm công tác giải phóng mặt bằng công trình xây dựng Hồ Thủy lợi Ea H’Leo 1. Đảng ủy các xã: Dliê Yang, Ea Ral, Ea Nam tuyên truyền vận động Nhân dân để xây dựng tuyến tránh trung tâm thị trấn và công trình điện gió. Đảng ủy các xã: Dliê Yang, Ea Ral, Ea Nam, Ea Wy, Ea Hiao, Ea Khăl lựa chọn nội dung để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới; công tác phối kết hợp xử lý các hộ dân lấn chiếm đất rừng phòng hộ và lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Đảng ủy Cơ quan chính quyền lãnh đạo các chi bộ trực thuộc chủ động tham mưu cho UBND huyện thực hiện công tác phối hợp trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như: chuyển nhượng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để bán đấu giá quyền sử dụng đất; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư….

Các phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng của Bác trong toàn hệ thống chính trị và Nhân dân; phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo được triển khai thực hiện trên địa bàn toàn huyện. Các ban, ngành, đoàn thể huyện đã phối hợp tốt trong công tác tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề hằng năm, triển khai thực hiện các phong trào thi đua; tuyên truyền sâu rộng, thường xuyên và có hiệu quả các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trong huyện, gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Trao giấy khen cho đại diện các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị, cá nhân làm cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao tinh thần trong thực thi công vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức giản dị, khiêm tốn, tận tụy và trung thực.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy đã khen thưởng cho 14 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”./.

Nguồn: Thúy Di - Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện