Hiệu quả sử dụng chữ ký số trong hoạt động các cơ quan nhà nước huyện Ea H’Leo (22/05/2020, 07:57)

 

Cùng với sự phát triển của ngành Công nghệ thông tin (CNTT), thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh ĐắkLắk, trong những năm qua, UBND huyện Ea H’Leo đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện ứng dụng CNTT vào hoạt động quản lý của các cơ quan Nhà nước ở địa phương, bố trí ngân sách dành cho hoạt động mua sắm trang thiết bị, phần mềm tin học, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng dụng CNTT cho cán bộ, công chức, viên chức luôn được lãnh đạo UBND huyện quan tâm, ưu tiên bố trí kinh phí để thực hiện, từng bước tin học hóa công tác quản lý Nhà nước ở địa phương và đã đạt được một số kết quả nhất định trong việc giảm thiểu thủ tục hành chính; tiết kiệm thời gian giải quyết công việc, hạn chế lãng phí giấy tờ, văn phòng phẩm; đồng thời giúp cho công tác chỉ đạo điều hành các hoạt động quản lý nhà nước ở địa phương đạt hiệu quả, chất lượng cao hơn. Các hệ thống ứng dụng CNTT như: Hệ thống thư điện tử công vụ; phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; hệ thống một cửa điện tử liên thông, dịch vụ công trực tuyến; hệ thống giao ban trực tuyên, Cổng thông tin điện tử huyện… đã được sử dụng có hiệu quả.

Ảnh: Minh họa nguồn internet

Cùng với việc vận hành các hệ thống trên, nhu cầu trao đổi, gửi nhận văn bản điện tử, hồ sơ, tài liệu điện tử trong các cơ quan nhà nước ở huyện ngày càng tăng. Vấn đề đặt ra là cần có giải pháp vừa bảo đảm an toàn thông tin, vừa bảo đảm tính toàn vẹn, tính xác thực, tính chống chối bỏ nội dung thông tin được gửi nhận qua mạng Internet. Với công nghệ phát triển như hiện nay, vấn đề này được giải quyết bằng nhiều giải pháp khác nhau, trong đó, chữ ký số là một trong những giải pháp hiện đại, thuận tiện, nhanh chóng, an toàn, hiệu quả nhất trong giao dịch điện tử.

Sau hơn 01 năm triển khai chữ ký số và chứng thực chữ ký số đã trở thành một trong những dịch vụ CNTT quan trọng và phổ biến, góp phần thúc đẩy ứng dụng CNTT, xây dựng Chính quyền điện tử. Việc triển khai ứng dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận văn bản điện tử trong cơ quan Nhà nước tại huyện Ea H’Leo đã mang lại những hiệu quả thiết thực trong công tác quản lý và điều hành. Huyện Ea H’Leo đã sử dụng hiệu quả chữ ký số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp thông qua các ứng dụng dùng chung của tỉnh như: gửi, nhận văn bản điện tử tích hợp chữ ký số thông qua Phần mềm quản lý văn bản và điều hành; hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Đắk Lắk; giao dịch trực tuyến với Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm xã hội và các giao dịch điện tử khác qua mạng. Việc làm này góp phần đảm bảo hiệu lực văn bản điện tử, hiệu quả xử lý công việc, tiết kiệm thời gian, chi phí văn phòng phẩm, hạn chế văn bản thủ công, truyền thống; đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin trong trao đổi văn bản điện tử của các cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng. Việc ứng dụng chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ cung cấp đã phát huy hiệu quả trong công tác điều hành, trao đổi văn bản điện tử tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện Ea H’Leo. Tỷ lệ cơ quan, đơn vị áp dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản điện tử trên địa bàn huyện Ea H’Leo đạt 100% (trừ văn bản mật). Đến nay, huyện Ea H’Leo đã cấp tổng cộng cho 35 tập thể và 120 cá nhân, đạt 100%. Trong đó, đối với cấp huyện đã cấp cho 23 tập thể và 56 cán bộ, công chức, viên chức. Đối với cấp xã đã cấp cho 12 tập thể và 64 cán bộ, công chức, viên chức.

Ông Ngô Minh Cảnh - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Ea H’Leo cho biết: “Sau hơn 01 năm triển khai chữ ký số và chứng thực chữ ký số trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Ea H’Leo đã thật sự mang lại hiệu quả như: tiết kiệm thời gian, chi phí văn phòng phẩm, hạn chế văn bản thủ công, truyền thống; Việc  sử dụng chữ ký số và chứng thực chữ ký số góp phần đẩy mạnh việc trao đổi, sử dụng văn bản điện tử, thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến từng bước thay thế văn bản giấy. Đồng thời nâng cao hiệu quả công tác hành chính và bảo đảm công tác an toàn thông tin trên môi trường mạng; từng bước hiện đại hóa, minh bạch hóa nền hành chính, thực hiện chính quyền điện tử, phục vụ hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh…”

Với những hiệu quả thiết thực của việc ứng dụng chữ ký số và chứng thực chữ ký số, trong thời tới UBND huyện Ea H’Leo tiếp tục phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk lắk cấp chữ ký số chuyên dùng cho toàn bộ tổ chức, cá nhân trong các cơ quan quản lý nhà nước, các đoàn thể của huyện, phục vụ quá trình xây dựng, phát triển chính quyền điện tử của huyện Ea H’Leo./.

Nguồn: Thương Tín – Phòng VHTT.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện