Cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật về đề tài hải quân, giai đoạn 2016-2020 (22/05/2020, 08:04)

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Công văn đề nghị Hội Văn học- Nghệ thuật tỉnh, các cơ quan báo chí địa phương, Ban Tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tích cực lựa chọn tác phẩm tham gia giải sáng tác văn học nghệ thuật về đề tài Hải quân, giai đoạn 2016-2020.

Ảnh: Nguồn Internet

Về nội dung sáng tạo: Các tác phẩm có nội dung tư tưởng tích cực viết về đề tài Hải quân NDVN, phản ánh sâu sắc đời sống bộ đội Hải quân, tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu sắc, quảng bá hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ-Người Chiến sỹ Hải quân” trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Ưu tiên các tác phẩm khai thác được nội dung mới, sáng tạo và đạt được giá trị chân, thiện, mỹ, tác động nâng cao nhận thức, đạo đức, tư tưởng, tình cảm; cổ vũ đông đảo quần chúng nhân dân ta thi đua yêu nước, hướng về biển đảo Tổ quốc và người chiến sĩ Hải quân.

Các tác phẩm văn học, ca khúc, nhiếp ảnh đề tài Lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam (được sáng tác và công bố từ tháng 7-2015 đến 30-6-2020). Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo và tổ chức hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về đề tài Hải quân nhân dân Việt Nam 05 năm (2016-2020).

Ban Tổ chức sẽ trao Tặng giải A, B, C cho 36 tác phẩm của 4 loại hình nghệ thuật, trong đó có 4 giải A; 12 giải B; 20 giải C, cụ thể như sau:  Văn học: 1 giải A, 3 giải B, 5 giải C.;  Âm nhạc: 1 giải A, 3 giải B, 5 giải C;  Nhiếp ảnh: 1 giải A, 3 giải B, 5 giải C;  Báo chí: 1 giải A, 3 giải B, 5 giải C. Giải A kèm theo tiền thưởng 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng). Giải B kèm theo tiền thưởng 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng). Giải C kèm theo tiền thưởng 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng).

Hồ sơ tham gia giải gửi về Nhà Văn hóa Hải Quân, địa chỉ số 38 Điện Biên Phủ, Quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng trước ngày 05/6/2020./.

Nguồn: Phương Dung – Nhà Văn hóa.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện