Cuộc thi báo chí viết về nông thôn mới và cuộc thi ảnh về nông thôn mới giai đoạn 2010 -2020 (30/07/2020, 07:42)

 

Sau hơn 09 năm triển khai, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) đã đạt và vượt các mục tiêu đề ra trước gần 2 năm, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ban Chỉ đạo Trung ương, Văn phòng Điều phối NTM triển khai các hoạt động truyền thông năm 2020 với 2 nội dung là Cuộc thi báo chí viết về NTM gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2020 và Cuộc thi ảnh về NTM giai đoạn 2010 - 2020.

Ảnh: Cán bộ xã tham quan mô hình trồng cà phê xen cây ăn trái theo quy trình VietGAP ở thôn 1 xã Ea Hiao

Cuộc thi báo chí viết về NTM gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp năm 2020: Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi được đăng tại trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin nongthonmoi.gov.vn trang fanpage: “Nông thôn mới Trung ương”.

Các tác phẩm tham dự Cuộc thi năm 2020 phải là các tác phẩm được đăng phát trên báo chí tính từ ngày 01/01/2017 đến 20/10/2020.

Ban tổ chức cuộc thi tiếp tục nhận bài tham dự Cuộc thi năm 2020 đến hết ngày 30/10/2020.

Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Văn phòng Điều phối NTM Trung ương; số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Tác phẩm dự thi ngoài việc gửi qua đường bưu điện (để chấm giải), tác giả gửi qua thư điện tử nongthonmoi@mard.gov.vn để tổng hợp.

Ảnh: Người dân huyện Ea H'Leo đóng góp ngày công làm giao thông nông thôn.

Cuộc thi ảnh về NTM giai đoạn 2010 - 2020: Kế hoạch và Thể lệ cuộc thi được đăng tại trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin nongthonmoi.gov.vn trang fanpage: “Nông thôn mới Trung ương”

Tác phẩm dự thi được chụp trong thời gian bắt đầu từ ngày 1/1/2020 đến 31/10/2020, chưa đoạt giải hoặc triển lãm trong các cuộc thi nào khác. Ban tổ chức chỉ nhận tác phẩm dự thi đến trước 12h00 ngày 2/11/2020.

Các tác giả có thể gửi tác phẩm dự thi theo hai hình thức sau:

Ảnh dạng file kỹ thuật số gửi theo email: ntm.tthtqt@gmail và theo đường link: http://nongthonmoi.gov.vn/Pages/cuoc-thi-anh-dep-nong-tho-moi.aspx.

Ảnh in hoặc lưu trên USB gửi trực tiếp qua đường bưu điện về Ban tổ chức theo địa chỉ: Phòng Truyền thông và Hợp tác quốc tế, Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, số 02 Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội/.

Nguồn: Thương Tín – Phòng VHTT.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện