Chủ tịch UBND huyện làm việc với Phòng Văn hóa và Thông tin và Đài Truyền thanh - Truyền hình (23/03/2021, 10:20)

 

Chiều ngày 22/3/2021, ông Nguyễn Văn Hà – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm việc với cán bộ, công chức, viên chức Phòng Văn hóa và Thông tin, Nhà văn hóa và Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện.

Ảnh: Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, sau khi nghe lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài TT – TH huyện báo cáo những kết đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và những kiến nghị, đề xuất cho việc thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới, cùng các ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức, ông Nguyễn Văn Hà - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Phòng Văn hóa & Thông tin, Giám đốc Nhà văn hóa và Đài TT – TH huyện tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay cần làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đối với Phòng Văn hóa & Thông tin, Nhà văn hóa huyện cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về công tác văn hóa, thể dục thể thao phù hợp với tiến trình phát triển của huyện trong thời gian tới, mang nét đặc trưng riêng của huyện Ea H'leo; xây dựng kế hoạch, đề án phát triển du lịch trên địa bàn huyện để khai thác có hiệu quả những thế mạnh địa phương đang có; bổ sung, góp ý trong việc xây dựng hoạch, quy chế quản lý các thiết chế văn hóa; làm tốt công tác quản lý các di tích lịch sử. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phát triển phong trào luyện tập thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân.

Đối với Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu phải xây dựng khung thời gian tiếp, phát chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài tỉnh Đắk La81k và thời sự địa phương của huyện, gửi các xã, thị trấn; phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức rà soát, kiểm tra thực trạng hoạt động của hệ thống truyền thanh các xã, thị trấn; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nhiệm vụ chính trị của huyện, các sự kiện một cách kịp thời. Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, gắn tuyên truyền với các phong trào thi đua ở đơn vị, nhất là chủ động tuyên truyền về gương người tốt việc tốt, gương điển hình tiên tiến trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị tổ chức 02 cuộc họp, bàn về hoạt hoạt động của Đài Truyền thanh các xã, thị trấn; củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả của Cổng Thông tin điện tử huyện./.

Nguồn: Trường Ngữ - Đài TTTH.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Phạm Văn Khôi - PCT UBND huyện