Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn huyện Ea H’Leo tích cực thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 (03/02/2021, 15:37)

 

Trong năm 2020, cả nước đã chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh được Nhân dân và cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Bước sang năm 2021, dịch bệnh trên thế giới tiếp tục diễn biến rất phức tạp, đã phát hiện biến thể mới của vi-rút có tốc độ lây lan nhanh ở trên 70 quốc gia. Tại nước ta, từ ngày 27/01 đến sáng ngày 01/02/2021, ở một số địa phương, đặc biệt là Hải Dương và Quảng Ninh… đã ghi nhận nhiều ca dương tính trong cộng đồng do biến thể mới của vi-rút, đây là trường hợp lây nhiễm cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay. Hiện nay, cả hệ thống chính trị đang khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh vì một cái Tết ấm no không có Covid - 19.

Ảnh: Cán bộ, công chức thực hiện nghiệm việc đeo khẩu trang tại cuộc họp theo quy định.

Để góp phần vào hành trình phòng, chống dịch bệnh Covid -19 của cả nước cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn huyện Ea H’Leo cần thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về “một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19”, Công văn số 958/UBND-KGVX, ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh về việc “triển khai các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch COVID-19 từ vùng dịch Hải Dương, Quảng Ninh”, Công văn số 1002/UBND-KGVX, ngày 30/01/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc “triển khai các biện pháp cấp bách ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh”; Công điện số 02/CĐ-UBND, ngày 30/01/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc “tập trung phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh”; Công văn số 186/UBND-VP, ngày 30/1/2021 của UBND huyện về việc triển khai các biện pháp cấp bách ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn huyện; Công văn số 187/UBND-VP, ngày 31/1/2021 của UBND huyện về việc dừng các hoạt động vui chơi giải trí, thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật mừng Đảng mừng xuân năm 2021 và các hoạt động tập trung đông người khác; Công văn số 182/UBND-VP, ngày 29/1/2021 của UBND huyện về việc triển khai các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch bệnh Covid -19 từ vùng dịch Hải Dương, Quảng Ninh trên địa bàn huyyện Ea H’Leo.

Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn huyện Ea H’Leo cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới, tuyệt đối không chủ quan lơ là. Thực hiện tốt thông điệp 5K gồm “khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế”; yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, đặc biệt là tại các cơ sở y tế, chợ, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng…

Ảnh: Các tổ chức đoàn thể xã Dliê Yang tuyên truyền dịch bênh Covid -19

Trước tình hình dịch bệnh Covid – 19 hiện nay, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn huyện Ea H’Leo cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong sử dụng Internet và mạng xã hội; giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn; tuyệt đối không được phát ngôn, lan truyền thông tin trái với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin không xuất phát từ nguồn chính thống của cơ quan chức năng. Có trách nhiệm thường xuyên chia sẻ các bài viết, hình ảnh, thông tin chính thống của cơ quan chức năng nhằm góp phần lan toả thông tin về hoạt động cũng như kết quả phòng, chống dịch Covid – 19 của cả nước nói chung và các địa phương nói riêng trên mạng xã hội…

Nâng cao mức độ cảnh giác cao nhất, đề cao vai trò, trách nhiệm của Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; khẩn trương rà soát, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị, địa phương theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và huyện./.

Nguồn: Thương Tín – Phòng VHTT.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Phạm Văn Khôi - PCT UBND huyện