Bồi dưỡng Lý luận chính trị - nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở năm 2020 (21/10/2020, 19:41)

 

Sáng ngày 20/10/2020, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Ea H’leo tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng Lý luận chính trị - nghiệp vụ dành cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở năm 2020. Đến dự lễ khai giảng có đồng chí Nguyễn Lê Xuân Anh – HUV, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đồng chí Nguyễn Thị Mai – Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Trong thời gian từ ngày 20/10/2020 đến ngày 23/10/2020, 126 học viêncán Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở trên địa bàn huyện sẽ được bồi dưỡng các kiến thức về: Một số vấn đề lý luận thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta; hệ thống chính trị ở Việt Nam; công tác giám sát và phản biện xã hội; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cuộc vận động các phong trào thi đua yêu nước; công tác phòng cháy chữa cháy.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm bồi dưỡng cho cán bộ Mặt trận ở cơ sở những vấn đề lý luận chính trị và nghiệp vụ cơ bản nhất. Trên cơ sở đó, giúp cho cán bộ Mặt trận giữ vững lập trường, quan điểm chính trị, niềm tin vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, khả năng vận dụng quan điểm, đường lối của Đảng trong xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng Ủy ban Mặt trận ở cơ sở hoạt động ngày càng vững mạnh./.

Nguồn: Thúy Di - Ban Tuyên giáo.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện