Bố trí chỗ ngồi khách mời và giới thiệu đại biểu tham dự đại hội các cấp và các hội nghị quan trọng (22/05/2020, 07:50)

 

Nhằm đảm bảo sự thống nhất trong bố trí chỗ ngồi, giới thiệu đại biểu, thể hiện sự chu đáo và thống nhất về mặt lễ tân, góp phần vào sự thành công của đại hội và các hội nghị quan trọng. Vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk ban hành Hướng dẫn số 112-HD/BTGTU về việc bố trí chỗ ngồi khách mời và giới thiệu đại biểu tham dự đại hội các cấp và các hội nghị quan trọng.

Ảnh: Đại hội Đảng bộ thị trấn Ea Drăng huyện Ea H’Leo

Theo đó, việc triển khai hướng dẫn Việc bố trí được thực hiện theo nguyên tắc chung là bố trí chỗ ngồi, giới thiệu đại biểu từ chức vụ cao đến chức vụ thấp, theo thứ tự (1) đích danh đại biểu cấp trên; (2) đại biểu khối Đảng; (3) đại biểu khối Quốc hội/HĐND, (4) đại biểu khối Chính phủ/UBND, (5) đại biểu khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Bố trí chỗ ngồi và giới thiệu theo thứ tự “khách trước, chủ sau”; “chủ” giới thiệu đồng chí bí thư, nguyên bí thư; các đồng chí phó bí thư, nguyên phó bí thư; các đồng chí ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành.

Trong đó, các đồng chí cùng cấp như nhau thì đồng chí nào giữ chức vụ trước thì giới thiệu trước và bố trí chỗ ngồi phía trước, đồng chí giữ chức vụ sau thì giới thiệu sau và bố trí chỗ ngồi phía sau. Trường hợp các đồng chí giữ chức vụ đồng thời gian thì đồng chí nào lớn tuổi giới thiệu trước, đồng chí nào nhỏ tuổi hơn, giới thiệu sau. Trường hợp cùng ủy viên ban chấp hành thì khối Đảng giới thiệu trước, sau đó đến khối Nhà nước và khối đoàn thể nhân dân. Trường hợp là lãnh đạo nhưng không là ủy viên ban chấp hành thì cấp trưởng giới thiệu trước, cấp phó giới thiệu sau./.

Ảnh: Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ thị trấn Ea Drăng huyện Ea H’Leo

Nguồn: Thương Tín – Phòng VHTT.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện