Bổ sung thêm hồ sơ đối với nhân sự đại biểu HD9ND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 (02/03/2021, 09:10)

Mẫu sơ yếu lý lịch 2C-TCTW-98 Tải về

Mẫu hồ sơ ứng cử DB HDND (2021.01.20)  Tải về

Mẫu sơ yếu lý lịch của người ngoai đảng Tải về

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Phạm Văn Khôi - PCT UBND huyện