Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện Ea H’Leo (18/07/2020, 06:53)

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ đời sống kinh tế - xã hội của huyện Ea H’Leo từng bước được nâng lên đáng kể, nhu cầu hưởng thụ văn hóa của đồng bào các dân tộc huyện Ea H’Leo ngày càng cao, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. UBND huyện Ea H’Leo đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật đa dạng, phong phú, góp phần thúc đẩy công tác xã hội hóa văn hóa phát triển, đồng thời bảo tồn và phát huy văn hóa các dân tộc bản địa. Hiện nay, đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Ea H’Leo đang lưu giữ nhiều di sản văn hóa về ngôn ngữ dân gian, nghệ thuật trình diễn, lễ hội, nghệ nhân dân gian và vật dụng truyền thống.

Ảnh: Đội cồng chiêng xã Ea H’Leo huyện Ea H’Leo biểu diễn tại lễ cúng mừng lúa mới.

Cụ thể, toàn huyện có 135 bộ chiêng, 10.187 chóe rượu, 51 ghế Kpan, 46 trống H’gơr và 736 nhà dài truyền thống. Bên cạnh đó, toàn huyện có 650 nghệ nhân biết diễn tấu cồng chiêng, 25 nghệ nhân biết chỉnh chiêng, 179 nghệ nhân biết chơi và chế tác nhạc cụ truyền thống và 45 đội xoang, các di sản văn hóa này đã được kiểm kê và lập hồ sơ để quản lý và bảo tồn. Tuy nhiên, một số di sản như: kể sử thi, chuyện cổ, lời nói vần, câu đố đứng trước nguy cơ mai một do nghệ nhân biết kể đã qua lớn tuổi; cồng chiêng đã bị thất thoát; nghệ nhân biết chế tác, chơi nhạc cụ dân tộc không con nhiều.

Huyện Ea H’Leo hiện có 53 buôn đồng bào dân tộc Êđê và Gia Rai đang sinh sống tại 10/12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện./.

Nguồn: Thương Tín – Phòng VHTT.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện