Ban hành Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao (26/08/2020, 08:58)

 

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 1192/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao. Theo đó, Quyết định nêu rõ Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao gồm:

Ảnh: minh họa nguồn internet

Bí mật nhà nước độ Tối mật gồm: 1. Phương án, kế hoạch bảo đảm anh ninh, an toàn bảo tàng, di tích, thư viện lưu giữ tài liệu, hiện vật hạn chế phổ biến hoặc không phổ biến; 2. Kỹ thuật đánh dấu bảo vệ các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc sở hữu toàn dân, sở hữu của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được quản lý trong các bảo tàng và không được mua, bán, tặng, cho.

Bí mật nhà nước độ Mật gồm: 1. Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi các Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài, báo cáo, văn bản do các Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài gửi về liên quan đến các vấn đề có thể ảnh hưởng đến quan hệ giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với quốc gia sở tại trong hoạt động văn hóa đối ngoại, hợp tác về thể thao; 2. Số liệu nghiên cứu về tình trạng thể lực của lực lượng vũ trang, các vùng, các tầng lớp Nhân dân chưa công khai; 3. Phương pháp và bí quyết tuyển chọn huấn luyện viên, vận động viên các môn thể thao thành tích cao phục vụ các giải đấu thể thao khu vực, châu lục và thế giới chưa công khai; các biện pháp và bí quyết phục hồi sức khỏe cho vận động viên sau luyện tập, thi đấu; đấu pháp trong thi đấu thể thao thành tích cao chưa công khai; kết quả giám định khoa học đánh giá trình độ tập luyện thể thao của vận động viên chưa công khai; 4. Phương án bảo vệ an ninh, an toàn cho Đoàn Thể thao Việt Nam tham gia thi đấu ở nước ngoài chưa công khai./.

Nguồn: Thương Tín – Phòng VHTT.

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện