43 cơ quan, đơn vị đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2019 (11/02/2020, 16:04)

 

UBND huyện đã ban hành Quyết định số 4068/QĐ-UBND về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường do cấp huyện quản lý đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự" năm 2019. Theo đó, năm 2019 có 43 cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường do cấp huyện quản lý (gồm 35 cơ quan, doanh nghiệp, trường học, 07 xã, 01 thị trấn) đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự (ANTT)”.

 

Ảnh: Công an huyện Ea H’Leo tuyên truyền tại buổi phát động

Để được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” theo quy định của Bộ Công an, cơ quan, đơn vị phải đạt các tiêu chí: Hằng năm, cấp ủy đảng có Nghị quyết (đối với nơi có tổ chức Đảng) về công tác bảo đảm ANTT, có nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống cháy nổ và 100% cán bộ, công nhân viên ký cam kết giao ước thi đua thực hiện tốt nội quy, quy chế và xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn ANTT”; phải triển khai, thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan Công an trong công tác bảo đảm ANTT; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn; tự bảo vệ vật tư, tài sản trong cơ quan; không để xảy ra các hoạt động khiếu kiện đông người, đình công trái pháp luật; mất trộm tài sản có giá trị lớn, để lộ công nghệ, bí mật nhà nước; không xảy ra cháy nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng; không có cán bộ, công nhân viên phạm tội hoặc mắc tệ nạn xã hội;

Đối với Trường học, ngoài các tiêu chí trên còn phải bảo đảm các tiêu chí: có kế hoạch phối hợp giữa nhà trường - chính quyền địa phương - gia đình học sinh trong công tác bảo đảm ANTT trường học và quản lý, giáo dục người học; có mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ANTT trong nhà trường, không để xảy ra tội phạm, bạo lực học đường./.

Nguồn: Thương Tín – Phòng VHTT.

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện