10 dịch vụ công cơ bản liên quan đến BHXH, BHYT được thực hiện trực tuyến (06/05/2020, 16:03)

 

BHXH Việt Nam đã và đang tiếp tục cung cấp nhiều dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn.

Trang chủ giao dịch điện tử bảo hiểm xã hội Việt Nam

Cụ thể, người dân khi có nhu cầu, có thể truy cập vào địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn, làm theo hướng dẫn đăng ký, thực hiện kê khai, nộp hồ sơ thực hiện 10 dịch vụ công cơ bản liên quan đến BHXH, BHYT, bao gồm:

- Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất;

- Giải quyết hưởng BHXH một lần;

- Giải quyết hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng ra nước ngoài để định cư;

- Giải quyết hưởng chế độ tử tuất; giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng đối với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích;

- Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ tỉnh này đến tỉnh khác;

- Giải quyết Điều chỉnh thông tin về nhân thân đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng;

- Điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt hưởng BHXH;

- Giải quyết hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 613/QĐ-TTg;

- Giải quyết hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg;

- Người hưởng lĩnh chế độ BHXH hằng tháng bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại hoặc thay đổi tài khoản cá nhân, hoặc thay đổi nơi nhận trong địa bàn tỉnh./.

Nguồn: Võ Nam – Phòng Tư pháp.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện