Đề cương và các Luật mới ban hành năm 2020 (11/08/2020, 08:29)
Đề cương Bộ luật Lao động Tải về
Bộ luật Lao dộng Tải về
Đề cương Luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân VN Tải về
Luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân VN Tải về
Đề cương Luật Chứng khoán Tải về
Luật Chứng khoán Tải về
Đề cương Luật Dân quân tự vệ Tải về
Luật Dân quân tự vệ Tải về
Đề cương Luật Lực lượng dự bị động viên Tải về
Luật Lực lượng dự bị động viên Tải về
Đề cương Luật SĐBS Luật quản lý SD vũ khí Tải về
Luật SĐBS Luật quản lý SD vũ khí Tải về
Đề cương Luật SĐBS Luật cán bộ công chức Tải về
Luật SĐBS Luật cán bộ công chức Tải về
Đề cương Luật SĐBS Luật Kiểm toán NN Tải về
Luật SĐBS Luật Kiểm toán NN Tải về
Đề cương Luật SĐBS Luật nhập cảnh XC của người nước ngoài Tải về
Luật SĐBS Luật nhập cảnh XC của người nước ngoài Tải về
Đề cương Luật SĐBS Luật TCCP và Luật TCCQDP Tải về
Luật SĐBS Luật TCCP và Luật TCCQDP Tải về
Đề cương Luật Thư viện Tải về
Luật Thư viện Tải về

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện