Đắk Lắk để nghị 3 Di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (15/09/2020, 21:03)

Vừa qua, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Công văn số 8099/UBND-KGVX về việc thực hiện quy trình lập Hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ảnh: Đội cồng chiêng xã Ea H’Leo huyện Ea H’Leo biểu diễn tại Lễ hội

Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk thống nhất thực hiện quy trình lập Hồ sơ khoa học 3 Di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu trên địa bàn tỉnh để đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gồm có: Nghi lễ vòng đời người của dân tộc Mnông ở huyện Lắk; Các bài chiêng cổ của dân tộc Êđê ở huyện Ea H’Leo; Lời nói vần của dân tộc Êđê ở huyện Cư M’gar.

Trong đó, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh ĐắkLắk chủ trì, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tổ chức lập và thẩm định hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể theo đúng trình tự được quy định tại Thông tư số 04/2010/TTBVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các quy định hiện hành; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia./.

Nguồn: Thương Tín – Phòng VHTT.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện