Đại hội điểm Đảng bộ thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. (12/05/2020, 08:35)

 

Ngày 08/5//2020, Đảng bộ thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đại hội Đảng bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức đại hội các đơn vị trực thuộc; có 125 Đại biểu đại diện cho 708 đảng viên trong toàn đảng bộ thị trấn đã về dự đại hội.

Ảnh: Toàn cảnh đại hội đảng bộ thị trấn Ea Drăng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ thị trấn đã lãnh đạo toàn diện, thực hiện hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết đưa ra. Tổng giá trị sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp – xây dựng là 320,221 tỷ đồng; thương mại- dịch vụ là 323,4 tỷ đồng; tỷ trọng ngành thương mai dịch vụ tăng dần; hoạt động thương mại- dịch vụ đựơc quan tâm mở rộng, tổng mức bán lẻ hàng hoá năm 2019 ước đạt 924 tỷ đồng, tăng 141 tỷ đồng so với đầu năm 2015; một số ngành, hàng phát triển mạnh như: dịch vụ vận tải, điện tử, công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp, đồ gia dụng, tín dụng ngân hàng…

Tỷ trọng ngành nông nghiệp, chăn nuôi chiếm 36,16%; giá trị sản xuất ngành nông nghiệp năm 2019 đạt 384,423 tỷ đồng, tặng 184,209 tỷ đồng so với đầu năm 2015. Thu cân đối ngân sách nhà nước giai đoạn 2015-2019 là 56,982 tỷ đồng, đạt 144% kế hoạch, bình quân hàng năm tăng 17,7 %, đạt 160% so với Nghị quyết đề ra. Tỷ lệ hộ nghèo ngày càng giảm, năm 2015 có 347 hộ, chiếm 7,6%, đến cuối năm 2019 còn 175 hộ nghèo, chiếm 3,21%. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng luôn được coi trọng. Công tác tổ chức xây dựng Đảng được đặt lên hàng đầu, Đảng bộ thị trấn có 31 Chi bộ với 708 đảng viên, tăng 200 đảng viên so với đầu nhiệm kỳ. Trong 5 năm qua, kết nạp 68 đảng viên mới. Thực hiện Chương trình “ quỹ vì người nghèo” được  gần 500 triệu đồng. Trong nhiệm kỳ, đã tiến hành kiểm tra 22 cuộc, giám sát 08 cuộc; kiểm tra đảng viên theo Điều 30 được 1.469 lượt đảng viên, đạt 100% kế hoạch.

Ảnh: Toàn cảnh đại hội đảng bộ thị trấn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội cũng đã đề ra 20 chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 như: phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình năm đạt 12 - 13%; tổng giá trị sản xuất hằng năm đạt 1.505 tỷ đồng;  Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt từ 78-80 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách Nhà nước hàng năm tăng từ 10% trở lên. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 giảm còn dưới 2-2,5%; 100% Chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 80% Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nap mới 70 đảng viên .

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Đình Viên – TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và Nhân dân thị trấn đạt được trong nhiệm kỳ qua. Về nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí nhấn mạnh một số nội dung: “ Đảng bộ thị trấn phải huy động và phát huy các tiềm năng và đẩy mạnh chuyển dịch kinh tế, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thâm canh các loại cây trồng cho năng suất cao; Quan tâm giải quyết việc làm, chăm lo công tác giảm nghèo; thực hiện tốt các chính sách xã hội, đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội; đặc biệt quan tâm làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thực sự có chất lượng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và kiểm tra; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, làm tốt công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân…Thành công của Đại hội lần này sẽ tạo điền đề để Đảng bộ thị trấn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết mà Đại hội Đảng bộ  thị trấn Ea Drăng đã đề ra”.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Đình Viên phát biểu tại đại hội.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 14 đồng chí, đồng chí Nguyễn Xuân Hoang được tín nhiệm tái cử chức vụ Bí thư Đảng bộ thị trấn Ea Drăng và bầu 21 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Ea H’Leo lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ảnh: Ra mắt ban chấp hành và Đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Nguồn: Hoài Nam - Đài TTTH huyện.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện