Đại hội Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện Ea H’Leo lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (20/06/2020, 11:26)

 

Trong 2 ngày 17 - 18/6/2020, Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện Ea H’Leo tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Về dự Đại hội có: Đồng chí Lê Thăng Long – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ; đại diện các Ban Đảng, Văn phòng Huyện uỷ đã đến dự chỉ đạo và theo dõi đại hội.

Ảnh: Tiết mục văn nghệ khai mạc đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Đoàn Tử Minh – UVBTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền huyện thay mặt Đoàn Chủ tịch nêu rõ: Đại hội Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện lần thứ I, nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội cấp trên; bầu BCH Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện khoá XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đoàn Chủ tịch đề nghị các đảng viên tham dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, phát huy trí tuệ, thảo luận góp ý kiến vào các văn kiện của cấp trên, đóng góp ý kiến vào mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện tốt công tác nhân sự Đại hội đã đề ra.

Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình bày tại đại hội nêu rõ: Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện Ea H’Leo hiện có 157 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 12 chi bộ trực thuộc, gồm các cơ quan hành chính, sự nghiệp và cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện uỷ và sự chỉ đạo của Thường trực HĐND, UBND huyện, Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện đã đoàn kết nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong huyện thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh. Tốc độ tăng trưởng bình quân  giai đoạn 2016-2020 đạt 11,01%, đạt kế hoạch đề ra; tổng mức bán lẻ hàng hóa 7.600 tỷ đồng, đạt 124% so với Nghị quyết, tăng 141% so với nhiệm kỳ trước; tổng thu ngân sách nhà nước bình quân 450% tỷ đồng, đạt 102% so với Nghị quyết; Thu nhập bình quân đầu người đạt 48,89 triệu đồng/người/năm, đạt kế hoạch đề ra và tăng 19,39 triệu đồng cho với năm 2015. Văn hoá xã hội đều có những chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh luôn được củng cố tăng cường, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ảnh: Quang cảnh Đại hội Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện

Công tác xây dựng Đảng luôn được chú trọng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, giám sát, dân vận và đạt được những kết quả quan trọng. Đặc biệt Đảng bộ đã tập trung quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII “về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; quan tâm công tác phát triển đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác dân vận.  

Với chủ đề Đại hội "Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ, Đảng bộ và đảng viên, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị", Đại hội Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, với các chỉ tiêu và giải pháp cụ thể, như: 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ được quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh trở lên; kết nạp từ 02 - 04 đảng viên/năm; hàng năm mỗi chi bộ có 01-02 sáng kiến, giải pháp công tác được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ảnh: Đồng chí Lê Thăng Long – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Đồng chí Lê Thăng Long – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đồng chí yêu cầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Cơ quan Chính quyền tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, trong đó tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng vững mạnh về mọi mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có lập trường chính trị tư tưởng vững vàng; có phẩm chất, đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao; có năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao; có uy tín trong Đảng, trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và trong Nhân dân các dân tộc huyện Ea H’Leo. Đảng uỷ phải xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý có trình độ, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đảm bảo về số lượng, có chất lượng và phù hợp với cơ cấu; đảm bảo tính kế thừa và sự chuyển tiếp liên tục giữa các thế hệ. Đảng uỷ chú trọng việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt của Đảng uỷ, sinh hoạt của các chi bộ. Xây dựng mô hình triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các diễn đàn sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Xây dựng mô hình nâng cao chất lượng sinh hoạt, hoạt động của chi bộ theo hướng đổi mới phương pháp tổ chức, nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chuyên đề, chủ đề và phát huy được vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong chi bộ.

Ảnh: Các đảng viên tham gia bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng uỷ phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong Đảng, trong các cơ quan hành chính Nhà nước. Xác định đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng, phải đặt trong tổng thể cải cách hành chính của hệ thống chính trị, nhằm góp phần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và toàn xã hội.Vì vậy, trong thời gian tới, Đảng uỷ Cơ quan Chính quyền huyện phải lãnh đạo các chi bộ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các quy định Bộ thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và từng bước đạt mức độ 4 đối với doanh nghiệp, gắn với nâng cao trách nhiệm ý thức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành. Kết nối đồng bộ hệ thống thông tin, dữ liệu giữa trang Web của Huyện uỷ với trang Web của UBND huyện nhằm phục vụ tốt quá trình lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị của huyện. Đảng uỷ phải đưa nội dung cải cách hành chính thành tiêu chí đánh giá chất lượng các chi bộ và cán bộ, đảng viên hằng năm; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện cải cách hành chính trong Đảng, nhân rộng mô hình, điển hình tập thể, cá nhân tiên tiến. Đảng bộ Cơ quan Chính quyền cần nghiên cứu, xây dựng và ban hành các nghị quyết chuyên đề, kế hoạch, chương trình hành động cụ thể hoá các chủ trương, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện, cụ thể là: Chú trọng lĩnh vực phát triển nông nghiệp theo hướng ổn định, bền vững; đẩy mạnh cơ giới hoá và áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất; thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đầu tư, thâm canh, đa cây, đa con; có cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với từng vùng, tạo ra nhiều sản phẩm hàng hoá có giá trị kinh tế cao. Phát triển kinh tế trang trại, tổ hợp tác, tạo ra sản phẩm xuất khẩu chất lượng cao, mở rộng thị trường tiêu thụ. Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Ảnh: Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện ra mắt nhận nhiệm vụ

Với tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Chính quyền huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 13 Uỷ viên; đồng chí Bùi Thị Hà Giang - UVBTV Huyện uỷ, Phó Chủ tịch HĐND huyện được bầu làm Bí thư Đảng uỷ Cơ quan Chính quyền huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025; Đại hội đã bầu 17 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ea H’Leo lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Nguồn: Phương Bình – VP HĐND&UBND huyện.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện