Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Ea Khal, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 (27/06/2020, 09:21)

Trong 2 ngày 23 và ngày 24  tháng 6 năm 2010, đảng bộ xã Ea Khal,  huyện Ea H’Leo, tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, có 95 đại biểu đại diện cho 235 đảng viên trong toàn đảng bộ xã Ea Khal đã về dự.

Toàn cảnh đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, với sự quyết tâm, chỉ đạo toàn diện của Đảng bộ, đời sống kinh tế nhân dân xã Ea Khal có nhiều chuyển biến tích: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 10%;  Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Trong đó: nông – lâm nghiệp, thủy sản  đạt 495,3 tỷ đồng, bằng 275% nghi quyết; tiểu thủ công nghiệp , xây dựng phát triển ổn định ; huy động đầu tư toàn xã hội tăng 510% nghị quyết ; thu ngân sách đạt 52,9 tỷ đồng , bính quân hàng năm  thu 10,58 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 39,92 triệu đồng/ người/ năm. Tỷ lệ giảm nghèo còn 6,3 %;  tỷ lệ lao động việc làm qua đào tạo  đạt 25,46 %.Tình hình an ninh chính trị, trật an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng đạt những kết quả quan trọng, hàng năm, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 80%. Trong 5 năm đã kết nạp được 41 đảng viên, nâng tổng số Đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 235 Đảng viên.

Biểu quyết các chỉ tiêu.

Đại hội đã thảo luận, thông qua mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025:  Tốc độ tăng trưởng bình quân 11-12 năm ; Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản chiếm: 60-65%;   tiểu thủ công nghiệp-xây dựng: 5-10 %; Thương mại-dịch vụ: 20 -25%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2020-2025  là 250 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người  đến năm 2025, đạt 90 triệu đồng/người / năm; Tỷ lệ giảm hộ nghèo hàng năm giảm từ 1-1,5%. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt trên 55%; 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong nhiệm kỳ kết nạp thêm 55 đảng viên mới. Đến năm 2025 có 100%  cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học trở lên; 97 % cán bộ có trình độ chuyên môn và trung cấp lý luân trở lên.

Bầu ban chấp hành.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành đảng bộ xã Ea Khal, nhiệm kỳ 2020-2025 là 15 đồng chí, bầu Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XI. Đồng chí Nguyễn Văn Tuấn tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Ea Khal lần thứ XI, Nhiệm kỳ 2020-2025./.

Nguồn: Hoài Nam – Đài TT-TH.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện