Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Cư Mốt lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 (12/06/2020, 08:47)

Hòa chung không khí vui tươi, sôi nổi, phấn khởi của nhân dân cả nước đang chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Được sự thống nhất của Ban Thường vụ Huyện ủy Ea H’Leo, ngày 09-10/6/2020, Đảng bộ xã Cư Mốt đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Về dự và chúc mừng Đại hội có Đồng chí Lê Thăng Long – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Huỳnh Sơn – HUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện; đồng chí Nguyễn Thị Xuân – Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, lãnh đạo các cơ quan, các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên BTV Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND xã các khóa, các đồng chí nguyên ủy viên BCH Đảng bộ xã khóa X đã chuyển công tác và đặc biệt là sự có mặt của 85 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 198 đảng viên của 21 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cùng về dự.

Ảnh Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân xã Cư Mốt đã phát huy truyền thống cách mạng của quê hương anh hùng, đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, khai thác tiềm năng, thế mạnh, phát huy nội lực triển khai thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội Đảng bộ đề ra. Trong đó các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội qua từng đăm cơ bản đều vượt kế hoạch đề ra; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 76%; thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 99%; thu cân đối ngân sách trong 5 năm được 36,961 tỷ đồng. Công tác giáo dục có 3/5 trường trên địa bàn xã đạt trường chuẩn quốc gia; Công tác quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng được thực hiện hiệu quả. Hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển. Các lĩnh vực: Văn hóa, y tế, giáo dục, dạy nghề, giải quyết việc làm, gia đình văn hóa... đều vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường thực hiện. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp 69 đảng viên mới. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, nội chính và phòng chống tham nhũng được thực hiện nghiêm. Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được thực hiện nghiêm túc, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội có nhiều đổi mới…

Ảnh: Đ/c Lê Thăng Long phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Cư Mốt đề ra một số chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của mỗi chi ủy, chi bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; quan tâm công tác phát triển đảng viên mới; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Chú trọng thực hiện tốt công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản xuất nông nghiệp sạch, hàng hóa và phát triển chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường; huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để hoàn thiện hệ thống công trình phúc lợi công cộng phục vụ đời sống nhân dân... Phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/năm; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 2-2,5 %/năm; thu cân đối ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 10%/năm; tỷ lệ hộ dùng điện đạt 100 %; hàng năm, tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 80%; Trong nhiệm kỳ, kết nạp 60 đảng viên. 100 % công chức và cán bộ chuyên trách có trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học trở lên….

Phát biểu và chỉ đạo Đại hội, Đồng chí Lê Thăng Long – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân xã Cư Mốt đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị Đảng bộ xã Cư Mốt thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: cần sớm kiện toàn đội ngũ cán bộ, phân công, phân nhiệm vị trí việc làm, xác định quyết tâm chính trị trong việc tập trung mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh; tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế trên địa bàn theo định hướng cơ cấu tăng dần tỷ trọng ngành thương mại – dịch vụ, công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; quan tâm đầu tư lĩnh vực văn hóa, xã hội, phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục toàn diện; tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện các chính sách dân tộc, tôn giáo, lấy công tác vận đồng quần chúng làm chính, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ để đấy tranh với các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng tạo đồng thuận cao trong đảng bộ và nhân dân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, tinh thần tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên; thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt và hiệu quả hoạt động của chi bộ.

Ảnh: BCH Đảng bộ xã Cư Mốt khoá XI ra mắt Đại hội

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cư Mốt khoá XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra khóa mới; bầu 12 đồng chí đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Ea H’Leo nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Nguồn: Kim Ngân – Nhà Văn hóa.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện